Leadership team
时间:2017/12/7 23:07:34   Article source: China Culture and Art Co., LTD

I. Members of the Board of Directors 

    Lu Changhe Chen Jixin Zhao Daxin Liu Yuhui Guo Xuancheng Kang Zan-young (South Korea)

 

Second, full-time leaders 

    Lu Changhe Zhang Fengzhou


Iii. Business chairmanship 

    Yu Jin Xiang CAI Jianguo Dong Wuge Hu Hongbiao 


Iv. High Representative 

    Xie Yongquan Zhang Tang, Wang Xue, Xiao Yan, Min Qilian, Zhong Wang Dianping, Zhou Zhiyong 

    Wang Wenjiao Zhang Yuqiang Wang Jiansong Miao Fengrong Li Dongjin Li Xitian Li Xin Li Chunhui 


Contact number: 010-6554 6511


@2003 Copyrights reserved All Rights reserved. China Culture and Art Co., LTD. 

 For more information, call 010-65546511 

 Address: 2nd Floor, Block C, Meihui Building, No.58 Dongzhong Street, Dongcheng District, Beijing 

邮编:100027  Beijing ICP No. 09089263-1